BERÄTTELSE

Spänstiga samtal på Sensus Music Meetup

"Sensus Music Meetup är en värdefull plattform för att sammanlänka utövare, branschorganisationer och politiker. Vi behöver fler mötesplatser där artister och yrkesverksamma kan möta personer i maktpositioner. Och vi behöver fler spänstiga samtal!

Max Låke, verksamhetsledare för tankesmedjan Unga tankar om musik

Under hösten 2021 startade satsningen Sensus Music Meetup* med fokus på musiklivet i Sveriges två största städer - Stockholm och Göteborg. Det blev möten mellan band, artister, skivbolagsentreprenörer, livearrangörer, intresseorganisationer, producenter, politiker och tjänstemän från riksdag, region och kommun och många fler. Ambitionen över tid är att Sensus Music Meetup ska verka i både tätort, förort och landsbygd över hela landet.

Själva arrangemangen ägde rum i Stockholm den 19 november och i Göteborg den 3 december. Dagtid samlades deltagarna för samtal och workshops med olika perspektiv från musiklivet och kvällstid för mingel och spelningar. Arrangemanget fungerar som en mötesplats för reflektion, idéskapande, livemusik och nysatsningar inom musiklivet. Ett kreativt rum där olika delar av musikbranschen och kulturlivet möts, delar med sig av sina erfarenheter, tacklar utmaningar och sjösätter nya idéer tillsammans.

– Vi är nöjda med att konstatera att det ur alla samtal och möten har kommit fram nya samverkansytor, samarbeten, idéer och kunskaper, berättar Christoffer Gustafsson, verksamhetsutvecklare inom musik på Sensus.

Deltagande band och artister ingick i studiecirklar med en erfaren person från musikbranschen som ledare. Genom samtal och erfarenhetsutbyten fick de lära sig mer om musikutgivning, turnébokningar, kommunikation och andra ämnen som de själva identifierat som viktiga i deras musikskapande.

"Sensus Music Meetup gav mig energi, pepp och nya idéer i hur jag kan arbeta med mitt konstnärskap. Det var otroligt fint att möta andra band, artister och människor i branschen som förstår och känner igen sig i de utmaningar man stöter på när man jobbar i independent-världen; alla satt i samma båt och hjälpte varandra. Det blev som en hub där tips, tankar och idéer florerade. Att ha en erfaren studiecirkelledare med i den processen var också otroligt viktigt och boostade mig i att jobba vidare med det jag tror på!"

Ellinor Bonander, medverkande artist under Sensus Music Meetup i Göteborg och som deltog i studiecirkel med Markus Persson från Jubel.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, berättar att Sensus Music Meetup var ett utmärkt tillfälle att diskutera framtiden och gav förutsättningar för starka samarbeten i framtiden, både med Sensus men också med andra organisationer: 

– Arrangemangen genomfördes med bravur av Sensus och vi tycker att denna typ av samarbeten mellan etablerad bransch och gräsrotsaktörer är en förutsättning för ett levande kulturliv men det ger också förutsättningar för en krisdrabbad bransch att återstarta och med tiden växa sig stark, berättar Joppe hoppfullt.

Film av Fabian Rosenberg från Sensus Music Meetup, Stockholm 19 november 2021.

Deltagande band och artister: 

 • Agnes Hustler 
 • Kippo 
 • Emika Klasdotter
 • Swangs Elektiska 
 • La La Superstar
 • Äventyret 
 • WHOMSOEVER 
 • Coral the Color 
 • T & the Rex 
 • Bonander

Deltagande personer / organisationer

 • Lawen Redar, Kulturpolitisk talesperson, Socialdemokraterna
 • Catarina Deremar, Kulturpolitisk talesperson, Centerpartiet
 • David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden
 • Eva Karman Reinhold, Ordförande, Svenska Oberoende Musikproducenter
 • Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare, Svensk Live
 • Max Låke, Verksamhetsledare, Unga tankar om musik
 • Mathias Strömberg, Kommunikationschef, Skap
 • Lina Horner, Ordförande, Musikcentrum Väst 
 • Steffi von Kannemann & Nina Kränsel, Better Things (Berlin)
 • Petter Seander, Birds Will Sing For You
 • Anna Lindholm, Icons Creating Evil Art
 • Pontus Silrén, United Stage
 • Hilma Kekkonen Orrel, HKO Bookings
 • Magnus Bjerkert, Adrian Recordings
 • Markus Persson, Jubel
 • med flera


* Sensus Music Meetup  är en satsning av Sensus studieförbund i samarbete med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), Svensk Live, UTOM (Unga tankar om musik), Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikcentrum Väst med stöd av Stockholm Stad.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.