BERÄTTELSE

Sensus lärtillfällen är här för att stanna

Coronapandemin snabbade på den digitala utvecklingen och ändrade samtidigt förutsättningarna för både människor och folkbildningsverksamheten i samhället. För att stötta Sensus ledare, deltagare, medlemsorganisationer och samarbetsparter i den digitala omställning som uppstod när pandemin slog till, skapade Sensus bland annat den digitala verktygslådan. En sajt fylld med instruktioner kring digitala verktyg, ljud och bild i videomöten, film, mötesformer, streaming och upphovsrätt. 

Arbetet med den digitala verktygslådan uppmärksammade oss på saker som vi behövde för att öka den egna kompetensen som folkbildare i det digitala. En arbetsgrupp bildades därför med syftet att skapa och stötta en infrastruktur för interna lärtillfällen. Alla medarbetare som ville kunde sedan bidra med sin kompetens genom att skapa och hålla i egna lärtillfällen – och även efterfråga lärtillfällen inom områden där de ville utvecklas. Då en del av Sensus verksamhet tvingades ställas in till följd av pandemin, hade vi även mer tid att lägga på lärande och kompetensutveckling.

Arbetet med att utveckla lärtillfällen i det ”nya normala” har fortsatt under 2021. Vi förbättrade och förfinade våra interna rutiner kring hur det går till att planera, lägga upp och bjuda in till nya lärtillfällen i vår interna kommunikationskanal Workplace. Framför allt provade vi oss fram med nya former för lärtillfällen, exempelvis lärtillfällen som hade karaktären av workshops och labbande. Vi vidgade också konceptet och höll öppna lärtillfällen för ledare och andra samverkansparter. Bland annat höll flera medarbetare i organisationen lärtillfällen i mötesverktyget Zoom och i digital pedagogik.

Ytterligare utveckling och samordning av det interna lärandet skedde inom det vi kallar för genomsyrande kompetens och de åtta olika kompetensområden som ingår i Kompetenssajten. Samordning med lärtillfälle-formatet fanns även med i arbetet med att utveckla introduktionsprogrammet Ny i Sensus för våra nyanställda. Formatet och metoden för det vi kallar lärtillfällen ser ut att vara här för att stanna. Totalt sett under 2021 blev Sensus medarbetare inbjudna till ca 200 lärtillfällen. 

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.