BERÄTTELSE

Sensus ger plats för existentiella samtal

Existentiella frågor är något som berör oss alla och som sällan har några enkla svar. Det kan handla om frågor kring hur vi förhåller oss till livet våra livsvillkor, om tillit, mening och tillhörighet. Hos Sensus möts människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera kring dessa frågor. Möten och samtal om livet gör att människor förstår sig själva bättre samtidigt som det bidrar till att öka den existentiella hälsan.

Under året har Sensus, tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetspartner, skapat möten, mötesplatser och verktyg i syfte att främja både den psykiska och existentiella hälsan. Detta görs genom att ge plats för samtal om meningen i livet. Det är samarbeten med bl a Svenska kyrkan, SPES, SHEDO, Frisk och Fri, Svenska Samernas riksförbund, Bröstcancerförbundet och RFHL.

Ett sådant sammanhang är Livsberättargrupper. Det är Sveriges Stadsmissioner som har prövat, utvecklat och utvärderat ett upplägg för samtalsgrupper för årsrika i syfte att bidra till en social gemenskap och i förlängningen stärkt existentiell och psykisk hälsa. Sensus har fått förtroendet att arbeta med Livsberättargrupper och under året har ett flertal ledare utbildats i hela Sverige. Deltagare berättar om hur samtalsgruppen ger ny energi och inte minst nya vänner.

En annan mötesplats är den föreläsningsturné som Sensus och SHEDO ordnar tillsammans på flera platser runt om i landet. Syftet med turnén är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självskadebeteende utifrån en personlig berättelse och egna erfarenheter. En poäng med turnén är även att ge möjlighet till samtal och för enskilda att på ett enkelt sätt möta en SHEDO-representant.

Att vara anhörig till personer med självskadebeteende kan många gånger vara tungt. Då kan det vara ett stort stöd att möta andra med liknande erfarenheter. SHEDO och Sensus utbildar därför samtalsledare för samtalsgrupper vars syfte är just att ge stöd till anhöriga till personer med självskadebeteende. Behovet är stort och utbildningarna har varit eftertraktade och uppskattade.

Sensus bedömer att behovet av platser där vi kan föra existentiella samtal kommer att fortsätta. Den existentiella hälsan påverkar hur vi uppfattar vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. En ökad medvetenhet om de existentiella frågorna kan därför fungera som ett stöd i både med- och motgångar i livet. Det ger oss styrka och mod att se möjligheter och anta livets prövningar. Tillsammans med våra deltagare, medlemsorganisationer och samverkansparter kommer Sensus fortsätta arbeta för att möjliggöra goda samtal inom dessa frågor.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.