BERÄTTELSE

Rådslag 2021

Sensus Rådslag handlar om att ensa Sensus huvudsakliga inriktningar som beslutas vid förbunds- och regionstämmor. De huvudsakliga inriktningarna vägleder regioner och riksförbund i utformandet av verksamhets- och handlingsplaner. Rådslagen äger rum två gånger per år. Vartannat år tar Rådslagen sikte på regionernas huvudsakliga inriktning och vartannat år på riksförbundets.

De som möts på Rådslag är förbundsordförande och ytterligare en förtroendevald från förbundsstyrelsen, förbundsrektor, regionordförande och ytterligare en förtroendevald från respektive regionstyrelse, regionchefer samt sammankallande valberedning.

Under Rådslaget i februari gjordes inspel till förbundsstyrelsen arbete med huvudsaklig inriktning. Inspelen handlade om satsningar på hållbarhet, rättighetsbaserat förhållningssätt, mötesplatser, livsfrågor och folkbildningens betydelse med demokrati som röd tråd.

Inför vårens Rådslag möttes deltagarna i reflektionsgrupper för att samtala om på vilka sätt folkbildningen kan spela roll i dagens samhälle och hur Sensus kan ta med sig erfarenheter från vår digitala omställning in i ”det nya normala” efter coronapandemin. Medlemsorganisationer och samverkansparter bjöds också in till ett antal workshops för att göra inspel i arbetet.

Höstens Rådslag handlade om att följa upp förbundsstämmans beslut, hur förbundets huvudsaklig inriktning ska förstås och vägleda när arbetet med att ta fram regionernas huvudsakliga inriktning startar. Verksamhetsnära medarbetare gjorde inspel utifrån erfarenheter från det digitala folkbildnings- och kulturarbetet. Då höstens Rådslag var det sista i ett led av fyra, fördes också samtal om hur processen varit och hur Rådslagen kan utvecklas vidare. Samtalen resulterade i ett framtagande av dokument för en gemensam planeringsprocess av framtida Rådslag.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.