BERÄTTELSE

Övergång till digital närvaro­rapportering med Sensus e-tjänst

Folkbildningsrådet har beslutat att all studieförbundsverksamhet ska rapporteras digitalt från och med 1 januari 2022. Verksamhetsåret 2022 går vi därför helt över till digital närvarohantering via e-tjänsten. E-tjänsten är byggd på en plattform som är gemensam för alla studieförbund och utvecklas av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan. I samband med övergången har Folkbildningsrådet också beslutat att alla studieförbund ska använda digital signering, vilket just nu sker via BankID.

Sensus e-tjänst ger ledare möjlighet att digitalt administrera närvaro, schema och deltagare för sin verksamhet. Den digitala rapporteringen innebär en tryggare hantering av personuppgifter samtidigt som den minskar vår miljöpåverkan. Genom att använda e-tjänsten kan en snabbare och mer kvalitativ kommunikation upprätthållas mellan verksamhetsutvecklare, cirkelledare, medlemsorganisationer och samverkansparter (MO/SP). Med hjälp av e-tjänsten kan Sensus kontaktpersoner hos våra MO/SP både föranmäla och hantera sin organisations studiecirklar och kulturprogram.

Interna lärtillfällen

För att förbereda oss internt inför övergången till digital rapportering har Sensus under året haft interna lärtillfällen öppna för alla medarbetare. Under lärtillfällena har vi tittat på e-tjänsten utifrån ett användarperspektiv, med speciellt fokus på ledare och kontaktpersoner hos våra samverkansparter. De har också innehållit genomgångar i hur Sensus arbetar med e-tjänsten internt för att säkerställa kompetensen hos alla medarbetare.  

Coachteam för Sensus e-tjänst

Från årsskiftet 2021 - 2022 har Sensus satt ihop ett team för att coacha användare av e-tjänsten. Coachteamets uppgift är att finnas tillgängliga och erbjuda våra ledare och samverkansparter den hjälp de behöver för att kunna administrera sin verksamhet digitalt.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.