BERÄTTELSE

Ny i Sensus

Under två dagar i november träffades nyanställda medarbetare på Sensus Möte i Stockholm. Dagarna ingår som en del i Sensus nya introduktionsprogram Ny i  Sensus och vänder sig både till den som är nyanställd och den person som är ansvarig för rekryteringen. Med Ny i Sensus vill vi ge våra nyanställda en givande introduktion i uppgifter, sammanhang och gemenskap med kollegor samt en fördjupning i de kompetensområden vi alla behöver bära som medarbetare i Sensus.

Under dagarna träffades 28 medarbetare från samtliga sex regioner och riksförbundet  för erfarenhetsutbyte, nätverkande och lärande. Det gavs tillfälle att pröva folkbildningens metoder då rena föreläsningspass varvades med övningar i grupp, walk and talk, samtal och reflektion. Igenkänning och delande bidrog till angelägna samtal och glada skratt. HR-funktionen höll i planering och genomförande medan medarbetare från riksförbundet bidrog med föreläsningar och olika övningar.

Syftet med introduktionsdagarna är dels att lära känna Sensus som helhet samt riksförbundet och dess roll, dels att ge en fördjupning i Sensus bildnings- och kultursyn samt folkbildningens innebörd och pedagogiska metoder. I dagarna ingår samtal om Sensus identitet, genomsyrande kompetens och vad aktivt medarbetarskap innebär. Ett viktigt inslag är erfarenhetsutbyte och möjlighet att lära känna andra i Sensus. Inför dagarna fick deltagarna också i uppgift att utforska och fördjupa sig inom några kompetensområden på Sensus kompetenssajt, vilken är själva navet i den fortlöpande kompetensutvecklingen för alla medarbetare.

Mötesplats Ny i Sensus kommer fortsättningsvis att erbjudas höst och vår och är en del av den viktiga introduktion som genomförs på hemmaplan i respektive region eller riksförbund.

"Gemenskapen med alla nya. Förståelse för det komplexa. Ett träd som får skott. Nätverk. Testa de pedagogiska metoderna i praktiken. Vindlande vägar som folkbildningen tagit. Hitta de tvärfunktionella grupperna. Den kollektiva intelligensen."

Deltagare från Ny i Sensus summerar vad de tagit med sig från tvådagarsträffen i Stockholm.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.