BERÄTTELSE

MR-dagarna 2021

Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) har blivit en av Nordens viktigaste mötesplatser för frågor kring mänskliga rättigheter. Varje år lockar MR-dagarna ca 4000 besökare och 100 utställare. Sensus är en av huvudarrangörerna tillsammans med flera andra organisationer.

Under MR-dagarna arrangeras utställartorg, seminarier, workshops och kulturevenemang. Här möts civilsamhället, forskare, praktiker, myndigheter, studenter och politiker som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. 2021 arrangerades MR-dagarna två gånger, dels i april och dels i december.

I april var temat Mänskliga rättigheter – En fråga om var du bor. Sensus arrangerade under dagarna en digital monter dit besökare kunde titta in, ta del av material och ställa frågor via en chatt. Sensus genomförde också tre seminarier i samarbete med medlems- och samarbetsorganisationer.

Se Sensus seminarium Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land från MR-dagarna i april:

Medverkande: David Oest, Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert.

Demokrati + MR = sant!

I december var temat för MR-dagarna Demokrati + MR = sant! Sensus var på plats med en monter och gav följande tre seminarier tillsammans med olika medlems- och samarbetsorganisationer: 

  • Musikalen om Frigga
    Ett smakprov ur Musikalen om Frigga, en nyskriven berättelse om personerna bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg. Seminariet gavs i samarbete med Septemberteatern, Altitudteatern, Typ Vuxen och Skapet Scenkonst. 
  • Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?
    Ett samtal mellan olika organisationer kring civilsamhällets roll, utmaningar och möjligheter. Seminariet gavs tillsammans med Brottsofferjouren. 
  • Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från PolismyndighetenEtt seminarium tillsammans med Polisförbundet Väst för att lyfta den svåra frågan om tystnadskultur och kåranda inom Polismyndigheten. Vad finns det för faktorer som kan inverka på ett öppet samtalsklimat inom arbetslivet?
Fotograf: Katarina Wallgren

"Genom möten förstår människor sig själva bättre. Det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld."

– Sensus identitet

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.