BERÄTTELSE

Leve det demokratiska samtalet

Så löd temat för årets förbundsstämma som genomfördes digitalt 27 maj med 57 ombud och drygt 100 deltagare. På stämman valdes Kerstin Kyhlberg Engvall till ny förbundsordförande. Kerstin har en gedigen folkbildnings- och styrelseerfarenhet och är idag senior rådgivare i Stockholms domkyrkoförsamling. Läs vår intervju med Kerstin Kyhlberg Engvall här.

Regionstyrelsen i Västra Sverige hade lämnat in en motion till förbundsstämman med förslag om satsningar kring kommunikation. Motionen föreslog stämman att uppdra åt riksförbundet att ta fram strategier och handlingsplaner att omfördela medel för att stärka kännedom om Sensus och folkbildningen. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen, och uppdra åt förbundsstyrelsen att initiera arbetet. 

Stämman informerades om att Fredrik Hedlund tar vid som tillförordnad förbundsrektor efter Ann-Katrin Persson, som meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som förbundsrektor. Efter en gedigen rekryteringsprocess utsåg en enig styrelse i december Fredrik Hedlund till ny förbundsrektor.

Fredrik har arbetat i ledande befattningar inom Sensus sedan 2012, bland annat som nationell samordnare på riksförbundet. Under sin tid på Sensus har han drivit och genomfört flera större utvecklingsarbeten för att utveckla relationer, organisering, medarbetarskap, ledarskap och verksamhet.

På stämman avtackades avgående styrelseordförande Solveig Ininbergs samt förbundsrektor Ann-Katrin Persson.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.