BERÄTTELSE

Kören som växtplats

Kören som växtplats är en fördjupande fortbildningskurs för församlingar i Svenska kyrkan. Den första kursen startade våren 2021 på initiativ av Jonas Engström och Soulful Music tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan, Lunds stift.

Kursen vänder sig till alla inom Svenska kyrkan som tillsammans med föreläsare och kollegor vill jobba med frågor kring tro och musik, exempelvis musik som mötesplats i mångkulturella församlingar, existentiell hälsa, musik och teologi, (kör)ledarskapets många roller samt delaktighet i teori och praktik. 

Intresset för kursen var stort, troligtvis för att pandemin frigjort tid för reflektion och den digitala formen gjorde det möjligt och enkelt att mötas. Initiativet växte till att bli till två kurstillfällen - ett på våren och ett på hösten. Nära 500 präster, kyrkomusiker, diakoner, församlingspedagoger och körledare deltog från hela landet.

Kören som växtplats är ett unikt forum, då flera olika medarbetare från en församling får mötas för att tillsammans utforska musiken och körens roll i kyrkan. Under fyra halvdagar mötte kursens deltagare drygt 20 olika föreläsare och mellan träffarna fick de i uppgift att samtala i grupper och arbetslag. 

Reaktionerna från kurserna har varit mycket positiva. Samtalen fyllde ett behov av att bredda och fördjupa frågor kring körens verksamhet i församlingen och relationen mellan körsångare och medarbetare i kyrkan. 

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.