BERÄTTELSE

Klimat, hållbarhet och rättigheter

Sensus vill bidra till mötesplatser som belyser och verkar för långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi värnar särskilt om social hållbarhet, med vetskap om att den är tätt sammanflätad med den ekologiska hållbarheten.

Ett biskopsbrev om klimatet

Under året har Sensus tillsammans med Svenska kyrkan tagit fram flera studiematerial med syftet att inspirera till reflektion och samtal kring klimat, natur och rättigheter. Bland annat har vi tagit fram en samtalsguide till Ett biskopsbrev om klimatet, en bok som skrevs av Svenska kyrkans biskopar 2019 och som ger den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågan. Samtalsguiden ger förslag på en struktur för hur grupper kan träffas och samtala om bokens olika kapitel. Guiden innehåller också förslag på metoder för att gemensamt bearbeta innehållet.

Läs mer om ett Biskopsbrev om klimatet

Naturens rättigheter

Ett annat material är en samtalsguide till texterna Människan i skapelsen och Har naturen rättigheter? Dessa två texter har sin upprinnelse i ett uppdrag från Svenska kyrkans kyrkomöte 2019. Samtalsguiden vänder sig till exempelvis församlingar som vill fördjupa det teologiska samtalet om klimatfrågor och naturens rättigheter.

Läs mer om Naturens rättigheter

Fossilfri begravningsverksamhet år 2023

I november arrangerade Sensus, i samarbete med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund samt Svenska kyrkan, en digital kursdag om fossilfri begravningsverksamhet. 

Konferensens syfte var att lyfta fram klimatomställning och hållbarhet samt hur kyrkogårdarna runtom i landet kan arbeta ännu mer effektivt för att nå fram till målet om en fossilfri begravningsverksamhet år 2023. Över 100 deltagare från hela Sverige var med och bidrog under den processinriktade kursdagen.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.