BERÄTTELSE

Intervju med Sensus nya styrelseordförande

På Sensus förbundsstämma den 27 maj valdes Kerstin Kyhlberg Engvall till ny ordförande för Sensus studieförbund. Kerstin, som har en gedigen folkbildnings- och styrelseerfarenhet, är idag senior rådgivare i Stockholms domkyrkoförsamling. Hon har en bakgrund som förlagschef och vice VD i Verbum, varit verksam i Svenska kyrkan på olika nivåer, varit verksamhetschef på TBV och studiesekreterare på SKS (båda idag en del av Sensus) samt arbetat som folkhögskollärare och musikproducent.

Hur ser du på Sensus roll i folkbildningen? 
– Den är stark! Vi har mycket att bidra med. Sensus identitet och inriktning med fokus på hållbarhet, rättigheter, livsfrågor och relationer ligger också helt rätt i tiden. Vår bas är våra medlemsorganisationer och samarbetsparter och deras behov av folkbildningsstöd. Inte minst blev det tydligt under coronapandemin när digitala pedagogiska modeller efterfrågades. ”Folkbildningens ursprung är i folkliga rörelser för att demokratisera Sverige och ge människor möjligheter att bättre förstå och påverka samhället”. Så formulerar Folkbildningsrådet uppdraget och jag skulle vilja säga att det är just det vi försöker bidra till inom Sensus.  

Vad ser du som viktigast att Sensus arbetar med de närmaste åren?
– Fördjupning och förädling! Fördjupa relationerna med våra medlemsorganisationer och förädla det goda utvecklingsarbete som pågår. Våga vila i vår identitet och bas och samtidigt vara lyhörda för omvärlden. Samarbeta och utveckla vårt arbete inom Sensus så att vi verkligen upplevs, både internt och externt, som ett Sensus. 

Det har under de senaste åren funnits ett starkt ifrågasättande av folkbildningen, vad kan vi som studieförbund lära av det? 
– 
Att folkbildningen hela tiden måste visa på sin kvalitet och sitt grundläggande uppdrag. Och att vi fortsätter det goda samarbetet inom studieförbunden för att lyfta folkbildningen, inte minst inför kommande översyn av statsbidraget. Min personliga övertygelse är att folkbildningens roll är precis lika viktig i samhället idag som den varit i alla tider - även om tiderna förändras och folkbildningen med den. Här tycker jag Sensus ligger i framkant, inte minst inom digitalt lärande och i sitt kvalitetsarbete. Men det är en framtida utmaning att det inte längre är lika självklart idag för människor att välja studiecirkeln som mötesform. Att ha folkbildningsförståelsen i sitt DNA – som många av oss uppväxta inom folkrörelserna har - sitter inte lika djupt i dag. Förenings- och styrelseerfarenheten är inte längre lika stor och många ideella organisationer kämpar med återväxt. Men det är genom goda exempel, bra verksamhet, lyhördhet och samverkan med medlemsorganisationerna som folkbildningen tar plats och kanske kan ta mer plats.

Finns det någon fråga vi borde ställa som vi inte har ställt? 
– Kanske varför det är så roligt och givande att vara få en del av Sensus? För det är det! Meningsfullt på alla sätt. Att få växa tillsammans med andra och att bildning ständigt pågår inom Sensus. Så jag är så glad över uppdraget att få vara en del av en mycket kompetent styrelse omgiven av engagerade medarbetare och förtroendevalda i hela Sverige som vill visa på folkbildningens kraft för människors växande.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.