BERÄTTELSE

#folkbildningförmig

Fröet till kampanjen #folkbildningförmig och sajten folkbildningformig.se såddes och slog rot på Sensus intranät. Många medarbetare i Sensus kände ett behov av att nyansera och lyfta fram andra bilder av folkbildningen än den som medierna målade upp i det kanske största ifrågasättandet av folkbildningen på hundra år. En bild som medarbetarna inte kunde känna igen sig i.

Ett internt upprop övergick till möten och samtal. Tack vare att Sensus kommit så pass långt i digitaliseringsarbetet kunde en kampanjsida snabbt byggas. Alla som ville dela kunde där dela sina personliga berättelser om vad folkbildning betyder för dem och deras verksamheter.

På några veckor publicerades över 300 berättelser på sajten. Människor med olika bakgrund hjälpte till att med text och bild nyansera den kritik som folkbildningen i stort, och studieförbunden i synnerhet, fått uppleva i media. Kampanjen nåddes av över 250 000 personer i sociala medier.

Besök sajten folkbildningformig.se.


What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.