Demokratin100år

Engagemang och bildning utvecklade Sverige

#Demokratin100år

Under året som gick firades den svenska demokratin. Det hade gått hundra år sedan Sverige hade det första riksdagsvalet där kvinnor fick rösta. Beslutet om att rätten att rösta som skulle gälla alla, kvinnor och män, hade föregåtts av en engagerad och aktiv kvinnorösträttsrörelse. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR:s ambition var att samla kvinnor från olika politiska hemvister, klasser och olika folkrörelser för att gemensamt skapa en starkare unison röst. Medlemmar åkte land och rike runt och folkbildade i frågor kring medborgar- och föreningskunskap. Formerna präglades av diskussionsklubbar, namninsamlingar och teater.

På liknande sätt uppstod starka band mellan olika folkrörelser och studieförbund under tidigt nittonhundratal. Allt sedan dess är den svenska folkbildningens historia nära sammanlänkad med det demokratiska samhällets framväxt. Efter det har frågor som engagerat människor kommit och gått. Sensus och andra studieförbund har funnits med på vägen och erbjudit sammanhang där människor kan reflektera, lära och utvecklas tillsammans med andra.

Hos Sensus möts små och stora föreningar med skilda bakgrunder och intressen i olika frågor så som olika trosuppfattningar, kulturell och etnisk bakgrund och konstnärliga uttryck. Hos oss får föreningar stöd i sitt engagemang och kunskap i föreningsteknik, styrelsearbete, juridik med mera.

På senare år har studieförbunden också spelat en viktig roll för att stödja personer som är nya i Sverige att lära sig språket och att lättare hitta sin väg in  i samhället. Kort sagt, studieförbunden stödjer människors aktiva demokratiska deltagande oavsett bostadsort, bakgrund, identitet eller andra förutsättningar.

De kommande 100 åren

Folkbildningen behövs av samma skäl nu som då. Sensus kommer fortsätta arbeta med bildning och kultur. Det ändras inte. Däremot förändras och utvecklas vi i samspel med samhället i stort. Vilka frågor, ämnen eller konstuttryck som människor vill lära sig mer om och utvecklas tillsammans inom vet vi inte, men vi vet att vi kommer att fortsätta skapa möjlighet för människor att mötas, för genom möten förstår vi oss själva och andra bättre. Vi ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för en levande demokrati och omvärld.

Hur Sensus deltog i jubileumsfirandet

I nedan sektion kan du läsa om ett axplock av hur Sensus deltog i jubileumsfirandet i olika delar av landet. Vill du läsa mer hittar du fler exempel på sensus.se/demokratin100ar.

#DEMOKRATIN100år

Sensus uppmärksammande av jubileumsåret

Bland annat så här uppmärksammade Sensus att demokratin firade 100 år. Fler exempel hittar du på sensus.se/demokratin100ar.

LENA ENDRE bjöds in av Sensus Västra Sverige för att leda det öppna samtalet "Demokratin – hur har vi det med den?" i Bengtsfors. Det blev en lyckad kväll med livfulla samtal mellan publiken och Lena Endre som rörde sig runt ämnena demokrati och jämställdhet.

MUSIKALEN OM FRIGGA. På bland annat Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg fick besökarna smakprov ur Musikalen om Frigga, en nyskriven berättelse om personerna bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg.

CIVILKURAGETRÄNING. I Stockholm arrangerade Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr civilkurageträning, en metod för att träna upp sitt civilkurage för att aktivt skapa ett mer jämlikt samhälle genom att ingripa när förtryck och kränkningar sker.

DEMOKRATISTUGAN var på turné runt om i landet och Sensus var på plats med flera aktiviteter. Bland annat vandringsutställning- en "Ja må den leva!" som består av tema-affischer som berättar om beslutet bakom allmän och lika rösträtt. Till Stortorget i Karlskrona kom över 600 besökare som vi samtalade med under veckan.

VÅR SVENSKA DEMOKRATI är ett studiematerial som vill bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Materialet är öppet för alla och kan användas i studiecirkeln, skolan, föreningen eller enskilt. Studiematerialet skapades i en gemensam satsning av Sensus Norrland, bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Edna Eriksson, idé- och strategi-utvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor. På bilden visas materialet när Demokratistugan var i Örnsköldsvik.

Besök sajten

DEMOKRATISOPPA. I Jönköping arrangerades flera tillfällen med Demokratisoppa, ett koncept där besökaren över en sopplunch har möjlighet att lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat under året var "Hot mot demokratin" och tog upp ämnen som konspirationism, extremism och polarisering lokalt och globalt.

Samtal
REGION VÄSTRA SVERIGE

Lena Endre ledde öppet samtal

LENA ENDRE bjöds in av Sensus Västra Sverige för att leda det öppna samtalet "Demokratin – hur har vi det med den?" i Bengtsfors. Det blev en lyckad kväll med livfulla samtal mellan publiken och Lena Endre som rörde sig runt ämnena demokrati och jämställdhet.
Fotografi på urklipp på vägg i Bengtsfors.
Kultur
GÖTEBORG

Musikalen om Frigga

På bland annat Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg fick besökarna smakprov ur Musikalen om Frigga, en nyskriven berättelse om personerna bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg.
Fotografi på demonstrationståget för kvinnorösträtten i Göteborg 1918, med bland andra Frigga Carlberg.
Metod
STOCKHOLM

Antidiskriminerings­byrå arrangerar civilkurageträning

I Stockholm arrangerade Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr civilkurageträning, en metod för att träna upp sitt civilkurage för att aktivt skapa ett mer jämlikt samhälle genom att ingripa när förtryck och kränkningar sker.
Person med tryckt t-shirt vid civilkurageträning på Södermalm i Stockholm.
Material
REGION NORRLAND

Studiematerialet Vår svenska demokrati

Vår svenska demokrati är ett studiematerial som vill bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Materialet är öppet för alla och kan användas i studiecirkeln, skolan, föreningen eller enskilt. Studiematerialet skapades i en gemensam satsning av Sensus Norrland, bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Edna Eriksson, idé- och strategi-utvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor.
Besök sajten
Deltagare i Demokratistugan i Örnsköldsvik, personen i mitten håller materialet i handen.
Koncept
JÖNKÖPING / DIGITALT

Konceptet #Demokratisoppa – både digitalt och i Jönköping

Flera tillfällen med Demokratisoppa genomfördes under 2021, både digitalt men också på plats i Jönköping. Demokratisoppa är ett koncept där besökaren över en sopplunch har möjlighet att lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat under året var "Hot mot demokratin" och tog upp ämnen som konspirationism, extremism och polarisering lokalt och globalt.
Digital konsert med Emil Jensen i konceptet #Demokratisoppa
Utställning
KARLSKRONA

"Ja må den leva!"

Demokratistugan var på turné runt om i landet och Sensus var på plats med flera aktiviteter. Bland annat vandringsutställningen "Ja må den leva!" som består av tema-affischer som berättar om beslutet bakom allmän och lika rösträtt. Till Stortorget i Karlskrona kom över 600 besökare som vi samtalade med under veckan.
Fotografi på skylfönstret vid papputställningen.