Förord

Förord från förbundsrektor

Vi lägger ett ovanligt år bakom oss. Igen. Ett år med pandemi, fortsatt digital omställning, relationer och möten, extra granskningar av studieförbundens verksamheter följt av ett förändringstryck. Vi har hållit i och hållit ut.

Det har varit prövande men också fört goda saker med sig.

Under året har vi utvecklat vår verksamhet, och anpassat den efter förutsättningarna. Genom digitala lärtillfällen för medarbetare har vi delat erfarenheter, kunskap och råd som främjat våra möjligheter att som ett Sensus ännu bättre kunna möta upp behov i vår verksamhet samtidigt som vi var och en kunnat utveckla vår egen kompetens. Många av lärtillfällena har också öppnats upp för Sensus medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Genom samarbete studieförbunden emellan har vi medverkat till Bildningsresan och satt ljus på folkbildningens betydelse. Det har vi gjort tillsammans med alla tio studieförbund. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen. Under året skapade vi på Sensus sajten folkbildningformig.se där viktiga berättelser från människor har delats och lästs, och bekräftat att det vi gör inom folkbildningen är oerhört betydelsefullt.

Leve det demokratiska samtalet löd temat på årets förbundsstämma där Carl Heath inledde med en intressant och viktig föreläsning om det demokratiska samtalet. Carl utgick från sitt arbete som utredare i regeringens satsning på medie- och informationskunnighet och värnandet av det demokratiska samtalet. Vid stämman valdes Kerstin Engvall till ny ordförande för Sensus studieförbund tillsammans med en till delar ny styrelse.

Sensus är ingenting utan sina förtroendevalda, ledare och deltagare. Vi är glada för allt engagemang och arbete! 

Jag har varit förbundsrektor i några månader nu. Som studieförbund och organisation är vi på en bra plats. Vårt utvecklingsarbete har gjort oss rustade för att möta de behov och förväntningar som möter oss. Vi har en tydlig identitet som ger oss riktning och vi har kapacitet att möta det som väntar.  

Och utmaningar har vi. När jag skriver dessa rader har Putins krig i Ukraina pågått i en och en halv vecka. Ingen av oss går oberörda för det som händer. Det är fullskaligt krig och människor förlorar sina liv. Väldigt många flyr. Många är på väg. Vi vet inte hur det slutar och vi vet inte hur långvarigt det blir. Vi vet också att detta inte är första gången och att det pågår krig och katastrofer på många platser, om än på platser som upplevs längre bort.  

Nu är tid att ställa om för att möta behov. Nu är tid att kroka arm för att ta emot dem som behöver det allra mest. Nu, mer än någonsin, är tid att genom folkbildningen vara en medkraft i människors liv. 

Det här kommer också att bli ett ovanligt år. Låt oss möta det med hopp om fred, om goda möten i stora och små sammanhang. Ett nyfiket sökande efter ny kunskap, en längtan efter lärande. Med engagemang för människors rätt till frihet, demokrati och utveckling. 

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor

Förbundsrektor